optima eksport zdjęć jpg do pliku

Zapytania SQL, widoki, Crystal, definicje filtrów, szybkich raportów, wydruków, obiekty COM .NET

Moderator: mikey

scribe
Posty: 441
Rejestracja: 07 gru 2010, 13:47
Rola: Inny
Wersja: 9.6.1

optima eksport zdjęć jpg do pliku

Post autor: scribe »

Czy możecie podpowiedzieć jak wyeksportować pliki jpg z CDN.DaneBinarne ?
całkowicie zielony

scribe
Posty: 441
Rejestracja: 07 gru 2010, 13:47
Rola: Inny
Wersja: 9.6.1

Re: optima eksport zdjęć jpg do pliku

Post autor: scribe »

Znalazłem sposób z użyciem powershell'a - może ktoś ma czysty t-sql:

Kod: Zaznacz cały

## Export of "larger" Sql Server Blob to file            
## with GetBytes-Stream.         
# Configuration data            
$Server = ".\OPTIMA";         # SQL Server Instance.            
$Database = "CDN_Testowa_Sp__z_o_o";            
$Dest = "C:\SQLTest\";             # Path to export to.            
$bufferSize = 8192;               # Stream buffer size in bytes.            
# Select-Statement for name & blob            
# with filter.            
$Sql = "SELECT [DAB_NazwaPliku]
              , [DAB_Wartosc]
        FROM [CDN].[DaneBinarne]
        WHERE [DAB_DABID] < 10 ";            
            
# Open ADO.NET Connection            
$con = New-Object Data.SqlClient.SqlConnection;            
$con.ConnectionString = "Data Source=$Server;" +             
                        "Integrated Security=True;" +            
                        "Initial Catalog=$Database";            
$con.Open();            
            
# New Command and Reader            
$cmd = New-Object Data.SqlClient.SqlCommand $Sql, $con;            
$rd = $cmd.ExecuteReader();            
            
# Create a byte array for the stream.            
$out = [array]::CreateInstance('Byte', $bufferSize)            
            
# Looping through records            
While ($rd.Read())            
{            
    Write-Output ("Exporting: {0}" -f $rd.GetString(0));                    
    # New BinaryWriter            
    $fs = New-Object System.IO.FileStream ($Dest + $rd.GetString(0)), Create, Write;            
    $bw = New-Object System.IO.BinaryWriter $fs;            
               
    $start = 0;            
    # Read first byte stream            
    $received = $rd.GetBytes(1, $start, $out, 0, $bufferSize - 1);            
    While ($received -gt 0)            
    {            
       $bw.Write($out, 0, $received);            
       $bw.Flush();            
       $start += $received;            
       # Read next byte stream            
       $received = $rd.GetBytes(1, $start, $out, 0, $bufferSize - 1);            
    }            
            
    $bw.Close();            
    $fs.Close();            
}            
            
# Closing & Disposing all objects            
$fs.Dispose();            
$rd.Close();            
$cmd.Dispose();            
$con.Close();            
            
Write-Output ("Finished");
całkowicie zielony

ODPOWIEDZ