optima eksport zdjęć jpg do pliku

Zapytania SQL, widoki, Crystal, definicje filtrów, szybkich raportów, wydruków, obiekty COM .NET

Moderator: mikey

scribe
Posty: 433
Rejestracja: 07 gru 2010, 13:47
Rola: Inny
Wersja: 9.6.1

optima eksport zdjęć jpg do pliku

Post autor: scribe »

Czy możecie podpowiedzieć jak wyeksportować pliki jpg z CDN.DaneBinarne ?
całkowicie zielony

scribe
Posty: 433
Rejestracja: 07 gru 2010, 13:47
Rola: Inny
Wersja: 9.6.1

Re: optima eksport zdjęć jpg do pliku

Post autor: scribe »

Znalazłem sposób z użyciem powershell'a - może ktoś ma czysty t-sql:

Kod: Zaznacz cały

## Export of "larger" Sql Server Blob to file      
## with GetBytes-Stream.     
# Configuration data      
$Server = ".\OPTIMA";     # SQL Server Instance.      
$Database = "CDN_Testowa_Sp__z_o_o";      
$Dest = "C:\SQLTest\";       # Path to export to.      
$bufferSize = 8192;        # Stream buffer size in bytes.      
# Select-Statement for name & blob      
# with filter.      
$Sql = "SELECT [DAB_NazwaPliku]
       , [DAB_Wartosc]
    FROM [CDN].[DaneBinarne]
    WHERE [DAB_DABID] < 10 ";      
      
# Open ADO.NET Connection      
$con = New-Object Data.SqlClient.SqlConnection;      
$con.ConnectionString = "Data Source=$Server;" +       
            "Integrated Security=True;" +      
            "Initial Catalog=$Database";      
$con.Open();      
      
# New Command and Reader      
$cmd = New-Object Data.SqlClient.SqlCommand $Sql, $con;      
$rd = $cmd.ExecuteReader();      
      
# Create a byte array for the stream.      
$out = [array]::CreateInstance('Byte', $bufferSize)      
      
# Looping through records      
While ($rd.Read())      
{      
  Write-Output ("Exporting: {0}" -f $rd.GetString(0));          
  # New BinaryWriter      
  $fs = New-Object System.IO.FileStream ($Dest + $rd.GetString(0)), Create, Write;      
  $bw = New-Object System.IO.BinaryWriter $fs;      
        
  $start = 0;      
  # Read first byte stream      
  $received = $rd.GetBytes(1, $start, $out, 0, $bufferSize - 1);      
  While ($received -gt 0)      
  {      
    $bw.Write($out, 0, $received);      
    $bw.Flush();      
    $start += $received;      
    # Read next byte stream      
    $received = $rd.GetBytes(1, $start, $out, 0, $bufferSize - 1);      
  }      
      
  $bw.Close();      
  $fs.Close();      
}      
      
# Closing & Disposing all objects      
$fs.Dispose();      
$rd.Close();      
$cmd.Dispose();      
$con.Close();      
      
Write-Output ("Finished");
całkowicie zielony

ODPOWIEDZ